Τα Μέρη Της Βιβλιοθήκης

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα για την διευκόλυνση των αναγνωστών . Έτσι δεν είναι ένα μεμονωμένο τμήμα με βιβλία . Αρχικά οι κύριοι χώροι της βιβλιοθήκης είναι οι εξής :

Previous Next

Το βασικότερο μέρος της βιβλιοθήκης είναι το δανειστικό της τμήμα . Η βιβλιοθήκη πλουτίζεται με περισσότερα απο 120.000 οπου όλοι μπορούν να δανειστούν . Ξεχωριστός λόγος πρέπει να γίνει για την αίθουσα Μελετών και Ερευνών που εκεί τα βιβλία δεν δανείζονται .Γιάυτόν τον λόγο οι έρευνες γίνονται στο χώρο της βιβλιοθήκης . Το δανειστικο τμήμα περιλαμβάνει 16 τμήματα με βιβλία όλων των ειδών . Συγκεκριμένα

Οι βιβλιοθήκες παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες μερικές από τις οποίες είναι προτιμότερο να προσφέρονται μέσα στον ίδιο το χώρο τους, επί τόπου, ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις είναι χρήσιμο και θεμιτό να παρέχονται υπηρεσίες και έξω από τα όρια και τους τοίχους των κτηρίων τους.